Naujienos

25-your-childs-teacher-mom-daughter

Projektas „Kūrybiniai čekiai COVID-19“

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“

 

COVID-19 pandemijos sveikatos sistemos dalyviai susidūrė su didžiuliais iššūkiais – be užsikrėtusiųjų priežiūros, o dabar ir vakcinacijos klausimų, gydymo įstaigoms opia problema tapo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimas bei prieinamumo užtikrinimas, sergančių pacientų srautų valdymas ir planinių paslaugų užtikrinimas kitomis ligomis sergantiems pacientams. MB „Mama, aš sergu“  – pirmoji privati klinika vaikams Klaipėdoje ir Vilniuje, skirta daug dirbančių ir skubančių tėvelių vaikams. Konsultuojame visais rūpimais klausimais dėl vaiko sveikatos ir atliekame visus reikalingus tyrimus, procedūras, lašinių infuzijas, skiepus bei imunoterapiją. Taip pat įmonė prekiauja „Mama, aš sergu“ gydytojų kruopščiai  atrinkta produkcija – nuo vitaminų iki kremų vaikams.

 

 

Pradedamas įgyvendinti projektas „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas MB „Mama, aš sergu“

2021 m. gruodžio 23 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-1398 MB “Mama aš sergu” projektui „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas MB „Mama, aš sergu““ skirtas 46 880,00  EUR Eur finansavimas pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.

Projekto tikslas – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti: 2 dizaino sprendinių sukūrimo ir diegimo veiklas, 2 rinkodaros kampanijas.

Projekto tikslas – kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas įmonėje MB „Mama, aš sergu“, pristatant naują inovatyvią pacientų nuotolinių konsultacijų paslaugą bei naują, specializuotą kūno priežiūros medicininių priemonių liniją, skirtą vaikams su jautria oda, taip stiprinant įmonės poziciją rinkoje. Projekto apimtyje bus pritaikyti inovatyvūs ir originalūs dizaino ir rinkodaros sprendimai, kurie leis profesionaliai, efektyviai spręsti sveikatos problemas, tinkamai informuoti ir konsultuoti esamus ir potencialius pacientus, apimti naujas tikslines grupes (užsienyje gyvenančius lietuvius) didinti įmonės konkurencingumą, paslaugų bei nuosavų gaminių patrauklumą.

Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0420 „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas MB „Mama, aš sergu““ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 2031 m. sausio 31 d.

 

 

 

 

 

 

Projektas „Kūrybiniai čekiai COVID-19“

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“

 

COVID-19 pandemijos sveikatos sistemos dalyviai susidūrė su didžiuliais iššūkiais – be užsikrėtusiųjų priežiūros, o dabar ir vakcinacijos klausimų, gydymo įstaigoms opia problema tapo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimas bei prieinamumo užtikrinimas, sergančių pacientų srautų valdymas ir planinių paslaugų užtikrinimas kitomis ligomis sergantiems pacientams. MB „Mama, aš sergu“  – pirmoji privati klinika vaikams Klaipėdoje ir Vilniuje, skirta daug dirbančių ir skubančių tėvelių vaikams. Konsultuojame visais rūpimais klausimais dėl vaiko sveikatos ir atliekame visus reikalingus tyrimus, procedūras, lašinių infuzijas, skiepus bei imunoterapiją. Taip pat įmonė prekiauja „Mama, aš sergu“ gydytojų kruopščiai  atrinkta produkcija – nuo vitaminų iki kremų vaikams.

 

 

Pradedamas įgyvendinti projektas „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas MB „Mama, aš sergu“

2021 m. gruodžio 23 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-1398 MB “Mama aš sergu” projektui „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas MB „Mama, aš sergu““ skirtas 46 880,00  EUR Eur finansavimas pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.

Projekto tikslas – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti: 2 dizaino sprendinių sukūrimo ir diegimo veiklas, 2 rinkodaros kampanijas.

Projekto tikslas – kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas įmonėje MB „Mama, aš sergu“, pristatant naują inovatyvią pacientų nuotolinių konsultacijų paslaugą bei naują, specializuotą kūno priežiūros medicininių priemonių liniją, skirtą vaikams su jautria oda, taip stiprinant įmonės poziciją rinkoje. Projekto apimtyje bus pritaikyti inovatyvūs ir originalūs dizaino ir rinkodaros sprendimai, kurie leis profesionaliai, efektyviai spręsti sveikatos problemas, tinkamai informuoti ir konsultuoti esamus ir potencialius pacientus, apimti naujas tikslines grupes (užsienyje gyvenančius lietuvius) didinti įmonės konkurencingumą, paslaugų bei nuosavų gaminių patrauklumą.

Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0420 „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas MB „Mama, aš sergu““ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 2031 m. sausio 31 d.