Daiva Grikšienė

2018-01-26 12.44.37NN

PAGRINDINIS STIPRYBĖS ŠALTINIS:

Vidinė pusiausvyra – pusiaukelė tarp to ko nori ir to, ką gali.

ĮDIRBIS:

Psichologinio konsultavimo darbo įdirbis – 13 metų. Vykdo šeimos (tėvų ir vaikų), porų ir individualias konsultacijas suaugusiems. Organizuoja ir veda praktinius ugdomuosius ir terapinius konsultacinius užsiėmimus grupėse: suaugusiems, poroms, šeimoms, vaikams ir jaunimui.

MOTYVACIJA DARBUI:

Svarbu pamatyti ir įvertinti asmenybę taip, kad būtų galima iš jos gauti, abipusiu sutarimu, galutinį rezultatą.

Nuoširdžiai siekiu, argumentuotai paskatinti vidinį keitimosi poreikį ir motyvaciją: kiekvieno asmeninės savybės, nukreiptos savo noru, kad ir ta pačia kryptimi, duoda skirtingą pažangų rezultatą.

Tikiu, jog asmeninė iniciatyva ugdo iniciatyvas klientų ir mokymų dalyvių mintyse ir elgesyje. Vertinu pelnytą pasitikėjimą, kuris yra atsakingo darbo įvertinimo matas.

Mums priklauso visas pasaulio laikas, skirkime jį tam, kas Mums svarbu!

Niekada Mes iš gyvenimo neprašome per daug. Mes prašome tik to, ko Mums dabar labiausiai reikia!

VAIKŲ, PAAUGLIŲ, JAUNUOLIŲ PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS IR ĮVERTINIMAS:

asmenybiniai, kasdieniniai raidos, tarpusavio santykių sunkumai

pasirengimo mokyklai (brandos) įvertinimas

profesinis orientavimas

SVEIKO VAIKO STUDIJOS „MAMA AŠ ESU“ KLIENTAI:

Vaikai, susiduriantys su įvairiomis baimėmis (darželio / mokyklos lankymo, nervinis tuštinimasis/šlapinimasis, pasirodymo prieš klasę; adaptaciniai kolektyve snkumai)

Vaikai, kurie mokosi savarankiškumo, atsakingumo, turi sumažėjusią motyvaciją stengtis, kyla mokymosi, darbo dienos/pareigų režimo laikymosi sunkumų

Vaikai, kuriuos aplanko „ožiukai“, netikslingas užsispyrimas, pykčio nuotaikos, pedėtas uždarumas, melavimas.

Vaikai, paaugliai, jaunuoliai susiduriantys su kasdienio gyvenimo sunkumais (tarpasmeniniai santykiai su tėvais, broliais/seserimis, draugais; kai kyla auklėjimo sunkumai; išgyvena pirmąją meilę; lytiškumo, seksualumo probleminiai klausimai)

Vaikai, paaugliai, jaunuoliai, susiduriantys su krizinėmis situacijomis (artimųjų netektis, skyrybos, mintys apie savižudybę)

Paaugliai, jaunuoliai, norintys pažinti save ir tęsti tobulėjimo procesą (savo asmeninių poreikių bei galimybių išsiaiškinimas, profesinis orientavimas, tobulėjimo kryptys)

 

SUAUGUSIŲJŲ PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS:

individualus suaugusiųjų psichologinis konsultavimas

porų psichologinis konsultavimas

šeimos psichologinis konsultavimas

SVEIKO VAIKO STUDIJOS „MAMA AŠ ESU“ KLIENTAI:

Asmenys, susiduriantys su krizinėmis situacijomis (artimųjų netektis, skyrybos, darbo praradimas/paieška, mintys apie savižudybę, po autoįvykio, po išprievartavimo)

Asmenys, susiduriantys su kasdienio gyvenimo sunkumais (tarpasmeniniai santykiai su mylimaisiais, sutuoktiniu, draugais, kitais šeimos nariais; vaikų auklėjimo sunkumai)

Asmenys, kovojantys su baimėmis (mirties, scenos) ir susiduriantys su nerimastingumo/depresinėmis nuotaikomis

Asmenys, kurie siekia stiprinti pasitikėjimo savimi, savigarbos jausmus.

Psichologas susitikimų su Klientais metu profesionaliai taiko psichologinio konsultavimo būdus ir psichoterapinius metodus.

Registracija psichologės konsultacijai tel. nr. +37064425555.