Jurgita Šakienė

IMG_3287

Esu baigusi Šiaulių Universitetą, specialiosios pedagogikos specialybę (specializacija-logopediją), įgijau edukologijos bakalauro laipsnį ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją.

2017 m. dalyvavau medicinos logoterapeuto kursuose. Esu Lietuvos logopedų asociacijos narys. Daugelį metų dirbu švietimo įstaigose logopedu su įvairaus amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, ugdymo(si) sunkumų, specifinių pažinimo, raidos, kompleksinių sutrikimų.

Nuolat gilinu žinias įvairiuose seminaruose, kursuose.

 

LOGOTERAPEUTO – SPEC. PEDAGOGO KLIENTAI:

 • Ikimokyklinio amžiaus vaikai: nuo 2,5 iki 6 m.
 • Mokyklinio amžiaus vaikai: 7 iki 12 m.

 

LOGOTERAPEUTAS JŪSŲ VAIKUI GALI PADĖTI IR PADEDA, KAI:

 • vaikas netaisyklingai taria garsus ir juos painioja kalbėdamas;
 • kalbėdamas kartoja skiemenis, garsus, painioja juos tarpusavyje;
 • tėveliai turi abejonių, ar tinkamai vystosi vaiko kalba;
 • vaikui sunku rišliai kalbėti ir pasakoti;
 • vaikas turi kalbos ar kalbėjimo sutrikimą ir auga dvikalbėje ar daugiakalbėje šeimoje;
 • vaiko žodynas yra siauras;
 • vaikas kalba “sava”, aplinkiniams nesuprantama kalba;
 • vaikas nenoriai kartoja žodžius ir sakinius;
 • vaikas kalba labai greitai, mintis reiškia paskubomis; vaikas nesidomi raidėmis ir skaičiais, sunkiai sukaupia dėmesį;
 • nepakankamai išsivysčiusi smulkioji motorika;
 • vaikas nelanko ikimokyklinės ugdymo įstaigos.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS SUTEIKIA PAGALBĄ VAIKUI, TURINČIAM RAIDOS; SPECIFINIŲ PAŽINIMO AR KOMPLEKSINĮ SUTRIKIMĄ!

 

UŽSIĖMIMUOSE PAS SPEC. PEDAGOGĄ VAIKAI:

 • lavina regimąjį suvokimą (mokosi skirti spalvas, formas, lygina dydžius) ir girdimąjį suvokimą (mokosi reaguoti į savo vardą, aplinkos, gamtos, muzikinius garsus, suvokti nurodymus ir prašymus);
 • mokosi suvokti erdvės ir laiko ryšius (skirti daiktų padėtį erdvėje, laiko sąvokas);
 • lavina lytėjimo suvokimą (mokosi lytėjimu skirti daiktus, formas, dydžius);
 • lavina sensoriką (mokosi diferencijuoti ir pavadinti spalvas, formas, dydžius, kalbos garsus, kvapus, skonį ir t.t.)
 • lavina dėmesį, atmintį ir vaizduotę (įsimena vardus, nurodymus, prašymus);
 • formuoja kiekio ir skaičiaus vaizdinius (mokosi skirti kiekį – vienas ir daug, skirti skaičius, suprasti veiksmų su skaičiumi ir kiekiu instrukcijas).

Kalbos: lietuvių kalba

 Registracija logoterapeutės konsultacijai tel. nr. +37064425555.